Služby pro veřejný sektor, projekční kanceláře 0  komerční sféru

Dopravní studie a průzkumy

Sbíráme a analyzujeme data ze silniční dopravy. Doporučíme to nejlepší řešení. Díky použití záznamové techniky dokážeme realizovat i několikadenní průzkumy na více lokalitách v jeden čas. Podívejte se, jak vám můžeme pomoci.

Dopravní studie po celé

České republice spolehlivě

   Vyhodnocení do pár týdnů

   Více lokalit najednou po celé České republice

   Možnost ověření skutečnosti díky kamerovým záznamům

   Tým z akademického prostředí

   V souladu s podmínkami GDPR

Jak dopravní průzkum probíhá

 

v

1

 

Domluvíme výstupy

Před začátkem měření na základě vašich požadavků vybereme ten správný průzkum dané oblasti, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

2

 

Umístíme techniku

Díky širokému pokrytí a silnému týmu jsme schopni umístit na požadované místo kamery již do 48 hodin od zadání zakázky.

3

 

Vyhodnotíme data

Náš profesionální tým vše zanalyzuje, vyhodnotí výsledky a přehledně zaznamená do závěrečné zprávy, kterou vy následně dostanete.

Dopravní průzkumy pro veřejný sektor

Pro veřejný sektor realizujeme všechny druhy průzkumů. Díky naší aplikaci bez problému zjistíte například to, jaký druh křižovatky či obchvatu je v dané lokalitě právě ten nejlepší, nebo zátěž jednotlivých komunikací. Kordonový průzkum vám díky identifikaci registračních značek jednoduše zhodnotí chování vozidel v určitých oblastech.

Realizace dopravních průzkumů

Provádíme všechny druhy dopravních analýz. Od bodových průzkumů křižovatek a profilů, po oblastní průzkumy zaměřené na stanovení podílu tranzitní dopravy. Součástí nabídky jsou i výzkumy dopravy v klidu. Díky používání záznamové techniky dokážeme realizovat i několikadenní sledování na více lokalitách v jeden čas. Finálním výstupem je ucelená textová zpráva včetně grafických příloh.

Bezpečnostní audit a inspekce pozemních komunikací

Nabízíme bezpečností audit projektovaných návrhů, kde umíme definovat veškerá rizika. Současně nabízíme i inspekci již stávajících pozemních komunikací. Naši odborníci prochází každé tři roky školením a certifikací Ministerstva dopravy České republiky. Díky praxi s dopravními průzkumy a úzké spolupráci s akademickou sférou zároveň známe skutečné reálie na silnicích.

Odborné konzultace

Nabízíme bezpečností audit projektovaných návrhů, kde umíme definovat veškerá rizika. Současně nabízíme i inspekci již stávajících pozemních komunikací. Naši odborníci prochází každé tři roky školením a certifikací Ministerstva dopravy České republiky. Díky praxi s dopravními průzkumy a úzké spolupráci s akademickou sférou zároveň známe skutečné reálie na silnicích.

Dopravní studie a průzkumy pro projekční kanceláře

Pro projekční kanceláře jsme schopni v rámci dopravní studie zajistit několik variant možného východiska a pomoct s vyhodnocením toho nejlepšího. Kontrolujeme problematická místa a navrhujeme jejich optimální řešení. Kromě odborných konzultací nabízíme také sestavení rozpočtů, které obsahují soupisy prací i kontrolní ceník stavby.

Realizace dopravních průzkumů

Provádíme všechny druhy dopravních analýz. Od bodových průzkumů křižovatek a profilů, po oblastní průzkumy zaměřené na stanovení podílu tranzitní dopravy. Součástí nabídky jsou i výzkumy dopravy v klidu. Díky používání záznamové techniky dokážeme realizovat i několikadenní sledování na více lokalitách v jeden čas. Finálním výstupem je ucelená textová zpráva včetně grafických příloh.

Dopravní studie

Nabízíme zpracování dopravních studií a jejich posouzení. Jedná se o odborné variantní návrhy, které jsou nezbytné pro další stupně projektové přípravy. Studie definuje problematická místa a navrhuje jejich optimální úpravy vedoucí ke zlepšení dopravní situace. Spolu s našimi partnery jsme schopni navržená řešení prověřit pomocí mikroskopického dopravního modelu.

Příprava rozpočtů

Sestavíme vám soupis prací a kontrolní rozpočet stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), v oboru pozemních komunikací. Kontrolní rozpočty stavby sestavujeme v softwaru KROS a vždy v aktuální CS ÚRS.

Odborné konzultace

Před samotným zahájením práce na dopravním průzkumu nabízíme konzultaci a zpracování návrhu, jak postupovat při hledání vhodného řešení situace. V případě, že se jedná o výběrové řízení, jsme schopni zpracovat technické zadání jako součást zadávacích dokumentací soutěže či pomoci při konzultaci v aktuálně realizovaných projektech.

Online aplikace Tralys

Využijte naše webové výpočtové aplikace, které usnadní práci vašim dopravním inženýrům a odborníkům. V současné době nabízíme aplikace zaměřené na kapacitní posouzení vybraných druhů křižovatek, zpracování dat z dopravních průzkumů nebo prognózy růstu dopravy. Všechny aplikace jsou vytvořeny na základě platných technických předpisů. Součástí některých aplikací jsou i grafické výstupy. Portál nabízí i možnost uložení a propojení jednotlivých vstupních informací, aby práce byla co nejvíce efektivní a snadná. Vyzkoušejte aplikace na 14 dní ZDARMA.

Dopravní průzkumy pro komerční sféru

Rozhodujte se na základě dat. Víme, jak efektivně prozkoumat vámi vybranou lokalitu a zhodnotit vhodnost zvažovaného záměru. Pomůžeme vám vyhodnotit jak kvantitu, tak kvalitu dopravy. V praxi to znamená, že můžeme analyzovat tranzitní dopravu, dostupnost lokality a obchodní potenciál vámi určené oblasti.

Realizace dopravních průzkumů

Provádíme všechny druhy dopravních analýz. Od bodových průzkumů křižovatek a profilů, po oblastní průzkumy zaměřené na stanovení podílu tranzitní dopravy. Součástí nabídky jsou i výzkumy dopravy v klidu. Díky používání záznamové techniky dokážeme realizovat i několikadenní sledování na více lokalitách v jeden čas. Finálním výstupem je ucelená textová zpráva včetně grafických příloh.

Dopravní studie

Nabízíme zpracování dopravních studií a posouzení. Jedná se o odborné variantní návrhy, které jsou nezbytné pro další stupně projektové přípravy. Studie definuje problematická místa a navrhuje jejich optimální úpravy vedoucí ke zlepšení dopravní situace. Spolu s našimi partnery jsme schopni navržená řešení prověřit pomocí mikroskopického dopravního modelu.

Odborné konzultace

Před samotným zahájením práce na dopravním průzkumu nabízíme konzultaci a zpracování návrhu, jak postupovat při hledání vhodného řešení situace. V případě, že se jedná o výběrové řízení, jsme schopni zpracovat technické zadání jako součást zadávacích dokumentací soutěže či pomoci při konzultaci v aktuálně realizovaných projektech.

Více než 10 let
zkušeností

Spolehněte se na záruku více než 10letého působení nejsilnější firmy na českém trhu v oblasti dopravních průzkumů.

250+ realizovaných zakázek

Více než 250 zrealizovaných průzkumů, inspekcí, auditů a odborných konzultací po celé České republice.

Působíme
po celé ČR

Pokrytí celé České republiky díky využívání té nejmodernější záznamové techniky a týmu složenému z odborníků.

Spolupracujeme s těmi nejlepšími